Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-01-08

Torsken døjer med varme

Torskens genetiske temperaturafhængighed

Norske genetiske forskere har vist at torsken genetisk er tilpasset forskellige temperatur-regimer. Dette kan forklare at torsken, hvor det er muligt, trækker bort når vandet bliver for varmt.

I regi af Nordisk Ministerråd blev der ved årtusindskiftet afholdt et seminar med titlen 'Torsk, klima og vandring'. Det var før der var offentlig fokus på klimaforandringer og havtemperatur. Seminaret var et såkaldt 3F-seminar - med deltagelse af Fiskere, Forskere og Forvaltere. Det var Fiskerne der fik seminaret i stand. Fiskerne havde nemlig forskellige observationer der kunne indikere at torskebestandene flyttede sig; torsken forsvandt fra Great Bank (ud for den Canadiske østkyst) og islandske fiskere mente at få canadisk torsk i fangsten. Rigtignok steg biomassen af torsk i visse bestande omkring Island på det tidspunkt. Senere mente færøske fiskere at få fangster iblandet islandsk torsk - og norske fiskere mente at få 'fremmed' torsk i fangsten samtidig med at de fik torskefangst på uventede steder og uventet dybt. Norske fiskere mente at det kunne være den 'færøske torsk' der stod i dvale på store dybder.

Forskerne på seminaret kunne imidlertid ikke genkende fiskernes observationer og de henviste til at der kun var ganske få genfangster af mærket fisk der var vandret de store afstande som fiskernes observationer tydede på. Senere på seminaret kom det imidlertid frem, at der ikke var foretaget nogen større mærkningsforsøg i de seneste 10-års perioder.

På seminaret stod det også klart, at der hidtil ikke var udviklet nogen biologiske modeller, hvor havtemperaturen indgik i bestandsforudsigelser!

Seminaret endte således lidt uforløst når det galt havtemperaturens eventuelle betydning for 'fiske-træk'.

Nu viser norsk genetisk forskning imidlertid at torsken rent genetisk kan opdeles i en koldtvands og en varmtvandstype. Torskens evne til at binde ilt til blodet afhænger af om den tilhøærer koldtvandstypen eller varmtvandstypen. Det viser sig også at de to genetiske torsketyper ikke lever blandet, men at bestande kan tilhøre den ene eller den anden genotype.

Østersøtorsken viser sig - uheldigvis - at tilhøre koldtvandstypen. Uheldigvis fordi Østersøen er det havområder der har haft den voldsommeste temperaturstigning hidtil- og fordi torsken ikke kan vandre nordpå i Østersøen, der bliver vandet for ferskt.

Koldtvandstypen der lever i åbne havområder har mulighed for at trække til koldere (nordligere) havområder.

Mon ikke disse resultater kan få betydning for forståelsen af Nordsøtorskens situation? Måske er overfiskning ikke den eneste/altafgørende faktor - Nordsøtorsken kan simpelhen være svømmet nordpå - ind i norsk fiskerizone!

Læs et sammendrag af den norske forskningsrapport (Nofima).
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!