Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-02-04

Vand - stridens æble - fremtidens omdrejningpunkt!

BBC bringer en analyse af Dominic Waughray, som er senior direktør og ansvarlig for miljøinitiativer hos World Economic Forum i Geneve. Af analysen fremgår det med al ønskelig tydelighed, at vand er og bliver fremtidens omdrejningspunkt. Man ser allerede nu nationer købe/leje jord i andre lande for at kunne dyrke afgrøder nok til landenes befolkninger.

Men vi der beskæftiger os med opdræt kan vel næppe tro på et så dystert fremtidsscenario?
Den udvikling, som beskrives i analysen, kan jo vendes - der er masser af vand på denne jord - vi skal blot udvikle teknologier til at dyrke vores afgrøder og/eller foderstoffer på havet. Og også her gælder det, at fødevareproduktion må komme før biobrændstoffer.

En af forklaringerne på det 'galoperende vandforbrug' er en kostomlægning. I takt med at verdens befolkning bliver rigere - vil vi have mere kød! Hver forbruger af denne slags kræver et dagligt vandforbrug på 5.400 liter!

Og selvom vand, også i fremtiden, vil blive brugt til landbrugsafgrøder - ja så kan det jo først anvendes i et recirkuleret opdrætssystem, og derefter bruges til kunstvanding (nu med gødningsstoffer!)

Læs BBCs artikel med udgangspunkt i analysen
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!