Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-02-06

Grøn vækst - Dansk Akvakulturs aftale med samfundet

En stærk grøn vækst - er et tankesæt Dansk Akvakultur har arbejdet med - også før statsministeren, i sin nytårstale, udtrykte dette håb. Nu er vi nået så langt, at vi mener det er på tide at få lavet en aftale med samfundet, og det er nu formuleret i en plan, som indledes sådan:

"Vores medlemmer har igennem det seneste årti gennemført store
forbedringer på miljøområdet. Vi har indført nye metoder og investeret
i renere teknologier i et forbløffende tempo, men vi stopper
ikke her. Vi tror på, at markedet for sunde og miljørigtige fisk vil
vokse, og vores svar er Grøn Vækst. Vi ønsker en bindende kontrakt
med samfundet om, hvordan vi når målet: En større produktion og
en mindre udledning pr. ton. Vi giver her vores bud på en samlet
plan, der både tilgodeser den stigende efterspørgsel og samfundets
ønsker om et bedre miljø, og vi glæder os til de forestående forhandlinger".

Læs hele planen her.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!