Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-02-09

Fiskefoder af øl

Når man producerer øl er restproduktet store mængder slam fra byg og humle. Dette slam har potentiale som fiskefoder! Når slammet omsættes af bakterier får man et 'fiskemel' med et proteinindhold på 60% imodsætning til fiskemels ca. 40%. Det er to amerikanske nyuddannede studerende fra Colorado der sammen med et bryggeri (New Belgium Brewery) har fundet frem til metoden.

Læs artikel om 'opfindelsen' fra 9news (på engelsk).

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!