Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-02-10

Aquaculture Stewardship Council, ASC, dannes

Globale standarder for opdræt af fisk er under udarbejdelse gennem Verdensnaturfondens 'Akvakultur-dialoger'.
Nu etableres et uafhængigt organ der kan varetage certificeringen af akvakulturanlæg der producerer efter de kommende bæredygtighedsprincipper.

Det nye råd - ASC - vil blive ansvarlig for at uafhængige, tredieparts, auditører kan certificere opdrætsanlæg der kan honorere standarder for bæredygtigt opdræt. WWF sikrer de økonomiske midler til dannelsen af rådet og dets forretningsgrundlag. ASC forventes at være på plads indenfor de kommende 2 år.

Mere end 2000 fiskeopdrættere, miljø- og naturfredningsinteresserede, repræsentanter fra myndigheder og andre interesserede deltager i de åbne Akvakultur-dialoger - og medvirker derved til at gøre udviklingen af målbare og ydelses-baserede standarder til den mest gennemskuelige og demokratiske proces af sin slags.

James P. Leape, som er generalsekretær for WWF-international, siger: "Der er tale om en enestående indsats for at sikre at fremtidens akvakultur er miljømæssigt bæredygtigt og samtidig i stand til at møde den voksende globale efterspørgsel på 'seafood'. De kommende standarder vil hæve branchens overligger og giver forbrugerne vished for at de produkter de køber, er fremstillet på en måde der er god for naturen."

Carter Roberts, der er øverste chef for WWF i USA, tilføjer: "Den investeruing som WWF her foretager er i god overensstemmelse med vor politik og indsats for at sikre verdens dyreliv i havet og beskytte leveområder i de kystnære områder - samtidig med at vi ønsker at fremme innovation der kan føre til en mere effektiv og bæredygtig fødevareproduktion. Med en troværdig enhed (ASC, red. komm.) der kan varetage opgaven med at certificere den bæredygtige del af akvakulturproduktionen - ja, så kan industrien fortsætte sin vækst på en miljømæssig forsvarlig måde."

Gennem de næste par år vil der blive udviklet standarder, der medvirker til at mindske såvel naturpåvirkning som negative sociale indvirkninger, for økonomisk vigtige arter i opdræt - foreløbig er der 'dialoger' om følgende arter; laks, rejer, pangasius, abalone, muslinger, østers, scallops, cobia, kingfish og ørred. Der er allerede lavet standarder for tilapia-opdræt.

For yderligere oplysninger om arbejdet med fremstilling af standarder kan man besøge WWF's hjemmeside om emnet.

Dansk Akvakultur er aktiv deltager i ørred-dialogen. Det første internationale dialogmøde om ørred-opdræt fandt sted i 'Idrlættes hus' i november 2008. Næste møde i ørred-dialogen finder sted i forbindelse med FEAPs årsmøde - i Tórshavn 27 & 28. maj 2009 (FEAP = Federation of European Aquaculture Producers). Tredie dialogmøde finder sted i Tyrkiet i oktober måned.

Alle interesserede opfordres til at deltage i ørred-dialogerne. Tilmelding til møderne kan ske til Christopher Mathiesen hos WWF-Danmark.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!