Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-02-11

Fremtidens energineutrale fiskeopdræt producerer: Fisk, ilt, brint og sprit

I takt med at der indføres mere og mere miljøteknologi på danske dambrug - til glæde for vandmiljøet - så stiger energiforbruget. Brancheforeningen Dansk Akvakultur er sammen med GTS-instituttet Agrotech igang med at se på sektorens 'kulstof-aftryk' - og det er ikke en hemmelighed, at der er flere der overvejer muligheden for at anvende 'grøn energi' produceret af f.eks. vindmøller.

I overvejelserne om således at blive CO2 neutral fiskeproducent indgår naturligvis om vindmøllestrømmen skal komme fra en havbaseret vindmølle eller der skal etableres egen vindmølle på opdrætsanlægget.

Fordelen ved at have møllen placeret på opdrætsanlægget er, at en del af strømmen, der produceres, direkte kan anvendes i en hydrolyse, hvor vand splittes i ilt og brint. Ilten kan anvendes direkte i fiske-opdrættet og brinten kan anvendes til diverse motorer på anlægget og/eller i brændselsceller - men andre ord fungerer brinten som en slags 'energi-akkumulator'. Den overskydende strøm kan afsættes til det almene distributionsnet.

Nu kommer der imidlertid endnu et aspekt ind i overvejelserne. Det svenske firma 'Morphic Technology' har taget patent på en metode til udvindelse af CO2 fra atmosfæren. Tanken er at beklæde vindmølle-vinger med en membran, hvori der findes et enzym, som kan omdanne CO2, vand og energi til brint og bikarbonat. Sidstnævnte kan derefter omdannes til f.eks. sprit!

Det er i princippet samme proces der fjerner CO2 fra vores blod.

I fremtiden kan fiske-opdrætsanlæg altså producere: Fisk, ilt, brint, sprit og samtidig rense atmosfæren. Fint ik'?

Nu mangler vi således 'bare' at finde ud af, om der rent faktisk er økonomi i en sådan produktion.

AquaCircle modtager gerne input fra fagkundskaben med henblik på at gennemføre en temadag om energi på opdrætsanlæg - senere på året.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!