Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-02-11

Global Aquaculture Alliance (GAA) og GlobalGap går sammen om certificering af akvakultur.

På det årlige Seafood topmøde i San Diego i månedsskiftet januar/februar annoncerede Global Aquaculture Alliance (GAA) og GlobalGap at de havde indgået et samarbejde om udvikling og harmonisering af et globalt certificeringssystem for opdrætssektoren.

Med denne alliance er der måske skabt en stærk modspiller til Aquaculture Stewardship Council (ASC) - WWF's initiativ på opdrætsområdet?

Aftalen vil komme både producenter og købere af til gavn - specielt de som handler både i USA og Europa. I USA vil man således anvende BAP's (Best Aquaculture Practice) og i Europa GlobalGap's standarder for akvakultur. De to organisationer vil udarbejde 'fælles checklister' for gennemgang af opdrætsanlæg, hvilket ses som begyndelsen til en harmonisering af certificeringen på producentniveauet.

Ved at harmonisere eksisterende standarder og skabe et robust akkrediteringsprogram kan producenter spare kostbar og forvirrende duplikering af certificeringssystemer.

GAA udvikler og vedligeholder standarder for akvakultur, foderfremstiling og forarbejdningsfaciliteter. Kendt ( i USA, red.) som Best Aquaculture Practice dækker GAA's standarder fødevaresikkerhed, sporbarhed, dyrevelfærd samt social og miljømæssig bæredygtighed.

GlobalGAP er en industridrevet organisation som opstiller frivillige standarder for certificering af såvel landbrugs- som akvakulturprodukter globalt.
GlobalGap is a private-sector body that sets voluntary standards for the certification of agricultural and aquaculture products around the globe.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!