Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-02-11

IFFO udvikler certificering for fiskemel og fiskeolie

Et certificeringssystem med standarder der kan bruges til at godkende produktion af fiskemel og fiskeolie er udviklet og skal afprøves i fuld skala i løbet af 2009.

Den Internationale Fiskemel og Fiskeolie Organisation (IFFO) har søgt råd hos såvel supermarkedskæden Tesco, som hos foderfabrikanter og NGO'er og har, i sidste halvdel af 2008, udviklet sin egen Code of Responsible Practice (CORP).

Når certificeringssystemet er succesfuldt afprøvet og implementeret, vil det give købere af fiskemel og fiskeolie - f.eks. fiskefoderfabrikanter - mulighed for at vælge produkter fra virksomheder der lever op til de fastsatte standarder.

Et af standardkravene er, at kun fisk, som er fanget i overensstemmelse med FAO's retningslinier kan indgå i produktionen af fiskemel og fiskeolie.

Hele kæden fra industrifiskeri til færdigt fiskefoder kan således dækkes ind - og i modsætning til MSC er der også fokus på fødevaresikkerheden - idet producenterne skal have et fuldt sporbarhedssystem og et fungerende HACCP-system.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!