Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-02-14

Torskens værste fjender

Den norske eksport af torsk lider fordi Europa oversvømmes af billige opdrætsfisk.

NRK (Norsk RingKringkastning = den norske statsradiofoni) har skrevet en artikel hvoraf det fremgår at det går stærkt tilbage med den norske eksport af torsk. Opdrætsarter som Tilapia og Pangasius, men også vildfangede billige hvidfisk - som Alaska Pollock - slår den norske torsk ned fra kølediskenes hylder i en økonomisk krisetid, hvor forbrugerne er begyndt at 'vende femørene'.

I artiklen skelnes der ikke umiddelbart mellem vildfanget eller norsk opdrætstorsk, men mon forbrugeren kender forskel?

Læs artiklen på NRK*s hjemmeside.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!