Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-02-22

EU har interesse i recirkuleringsteknologi

EU-Kommissionen er stærkt på vej med en revideret akvakultur-strategi. Den nye strategi vil blive præsenteret den 8. april. I denne sammenhæng præsenteres også en film om akvakultur i Europa. I filmen er der sat fokus på off-shore og recirkulering som to ekspansionsmuligheder.

Fredag den 13. februar havde Christina Kongsted (Kongeåens Dambrug), Kaare Michelsen (Dansk Akvakultur) og Jesper Heldbo (AquaCircle) sat hinanden stævne fra morgenstunden på Nielsby Dambrug.
Årsagen var et besøg af et TV-filmhold fra Belgien.

TV-holdet, fra 'Mostra Communication', havde af EU-Kommissionen fået i opdrag at lave en TV-film om Europæisk akvakultur. Som de fleste sikkert ved har EU-Kommissionen besluttet at lave en revision af den 10-årige akvakultur-strategi fra 2002. Revisionsprocessen begyndte allerede i 2007 og det færdige resultat bliver offentliggjort den 8. april 2009. På denne dag vil Kommissionen afholde et pressemøde og fremlægge den reviderede strategi for akvakultur i Europa. Det forventes at der vil blive øget fokus på ekspansion og at diverse politiske og økonomiske værktøjer vil blive gjort tilgængelige for at fremskynde ekspansionen.

I forbindelse med revisionsarbejdet har Kommissionen ønsket at få præsenteret den europæiske opdrætssektor på film. Den 'bundne opgave' lød blandt andet på at anskueliggøre konkurrencen om arealer. Derfor har 'Mostra Communication' fokuseret på havbrug og recirkuleret opdræt. Filmholdet har blandt andet været på Cypern for at filme havbrug med Seabream og Seabass, i Frankrig med fokus på muslinge- og østersopdræt samt lakseopdræt i Irland. Når emnet var recirkuleret opdræt var der ikke 'vaklen i geledderne' - filmholdet måtte til Danmark.

I forbindelse med stiftende generalforsamling for 'European Aquaculture Technology and Innovation Platform' (EATIP) i Gent, i starten af februar, aftalte Jesper Heldbo og filmholdet besøget i Danmark. Ved samme lejlighed blev Karl Iver Dahl-Madsen et interviewet til filmen.

Efter offentliggørelsen af revideret strategi og film bliver sidstnævnte tilbudt medlemsstaternes TV-stationer. Filmen kan ligeledes efter offentliggørelsen 'streames' på internettet. Så tiden må vise om dansk TV fatter interesse og vil vise filmen?

Selv om hele fredagen gik med optagelse af film på Nielsby og Fole dambrug skal man nok ikke nære nogen tro på, at indslaget om recirkuleret opdræt vil blive dominerende i den færdige film. Ofte er det sådan at mange timers optagelse bliver til få minutter i det færdige resultat - men lad os nu se den 8. april!

Fole_film

Fole Dambrug: Det var en kold affære at filme - det sneede hele dagen

 

Fole_rent_vand

Fole Dambrug: Vandet er utroligt rent på dette model 3 brug!

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!