Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-03-02

Forbrugernes holdning til fiskefoderets bæredygtighed

I februar 2008 udgav 'Scottish Aquaculture Research Forum' (SARF) en rapport over et studie, hvis hovedformål havde været at identificere barrierer, der måtte hindre/sinke øget brug af vegetabilske råstoffer i fiskefoder - som erstatning for en del af de marine råstoffer i foderet (laksefoder)

Rapporten bygger på såvel litteraturstudier, forbrugerundersøgelser samt interviews med bl.a. indkøbsansvarlige fra supermarkedskæder.

Rapporten indledes med et kort (?) resume med de vigtigste 25 konklusioner. Blandt disse kan fremhæves, at forbrugerne tillagde smag og helse størst værdi ved valget af laks som måltid. Den altoverskyggende del af forbrugerne havde end ikke tænkt på hvordan foderet til laksen sammensættes. Forbrugerne tillagde heller ikke miljø- eller dyrevelfærds standarder nogen særlig betydning for deres valg.

Blandt 5 supermarkedskæder tilkendegav 1 at være positiv overfor en øget brug af vegetabilier i laksefoderet, 2 kæder er ikke decideret imod en større substitution, mens de sidste to supermarkedskæder ikke ville markedsføre laks der var fodret op med foder hvor en større del af protein og olie stammer fra vegetabilske kilder.

Da det oftest er supermarkedkæderne, der i større eller mindre grad, bestemmer foderets sammensætning udgør supermarkedskæderne den største barriere mod øget substitution af marine råstoffer.

Bemærk at undersøgelsen er foretaget i 2007 (rapporteret i 2008) - og at "meget vand er løbet i åen siden": Svensk TV sendte den 25. februar et stærkt kritisk program om opdrættet norsk laks. Hovedbudskabet i udsendelsen var, at opdræt af rovfisk ikke er bæredygtigt - da der forbruges mere fisk (til foder) end der produceres. At de svenske TV-folk ovenikøbet var så heldige (dygtige) at få filmet den 'sidste idiot på Island' - en direktør på en fiskemelsfabrik, der optrådte på en, for branchen, yderst uheldig måde, gør ikke sagen bedre.

Yderligere information om TV-udsendelsen.
 
Se TV-udsendelsen på internettet.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!