Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-03-03

Etablering af Innovations-konsortiet REFA - Renseteknologier til fremtidens akvakultur

Baggrunden for etablering af et innovationskonsortium er udsprunget af RENS-TEK projektet som identifi-cerede en række fokusområder indenfor rensningsteknologi i opdrætsanlæg hvori der oplagt kunne ske forbedringer. Det har nu ført til, at DHI i samarbejde med DanskAkvakultur, Teknologisk Institut og en række universiteter vil ansøge Forsknings og Innovationsstyrelse midler.

Konsortiet består således af GTS institutter (DHI og TI), universiteter (DTU og AAU) samt virksomheder, der ønsker at få afprøvet eller udviklet ny teknologi. Finansieringen af konsortiet sker dels med støtte midler fra FI til GTS institutterne og universiteterne, og virksomhederne bidrager med deres tid og evt. grej.

Guleroden for virksomhederne er, at de kan få udviklet og testet nye teknologier, som kan løfte effektiviteten i anlæg samt opnåelse af væsentlige energibesparelser ved indførelse af ny teknologi og viden. Sagt med andre ord skal interesserede virksomheder blot målrette en del af den udvikling som de i forvejen foretager, imod et flerårigt (3-4 år) forsknings- og udviklingsprojekt som har sigte i de samme mål som virksomhedernes.

Projektets overordnede rammer findes i skitsen herunder (navne på de deltagende institutter og virksomheder, som allerede har meddelt interesse for deltagelse er dog udeladt i denne offentligt tilgængelige skitse).

Er du/din virksomhed blevet interesseret(?) - så  findes en lidt dyberegående beskrivelse her.

For yderligere information/drøftelse af medvirken kan der tages kontakt med Kenneth Janning (DHI) og/eller Susanne Thomsen (TI)


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!