Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-03-05

Vi bringer: "Vandudsigten"

Gennem projektet MarCoast er der nu etableret en "vandudsigt" som man kan få adgang til via internettet.

Vandudsigten kan give såvel skaldyrsopdrættere som havbrug værdsat information om den aktuelle situation såvel som udsigten for den kommende uge (5 døgn). Det tilstræbes at lufttryk og vindhastighed, vandstandsniveau og overfladestrøm, salinitet og temperatur, klorofyl-a koncentrationer samt total N & P koncentrationer stilles til rådighed på hjemmesiden for vandudsigten.

Vanduudigten bringer f.eks. varsling om algeforekomster i de danske farvande. Gennem video fremvises den aktuelle situation og den formodede udvikling af algeforekomster i de indre danske farvande. Herudover gives der en mere specifik, skriftlig, varsling - af betydning - således vil der blive varslet hvis algeforekomsten får betydning for høst af skaldyr og/eller kan påvirke havbrugsdriften.

De ydelser som tilbydes under dette projekt er baseret på de fysisk, kemiske og biologiske parametre som findes i DHI's almindelige service Vandudsigten. Forskellen er, at der foretages en videreudvikling og integrering af satellit jord observationer leveret af GRAS og in-situ målinger med det formål, at forbedre præcisionen af produktet samt tillade en on-line validering som begge forhøjer værdien af vandudsigtsprodukterne.

Det er DHI og Orbicon der står bag Vandudsigten - prøv selv på hjemmesiden for marcoast.

BRUG password: dak

Så ender I direkte på siden.

Projektet har midler til fortsat drift indtil sommeren 2009 - medmindre det lykkedes at skaffe yderligere finansiering.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!