Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-05-15

Agro-Aqua genbrug af næringsstoffer.

Muslingeopdræt som 'afkobling' i forbindelse med havbrug har været drøftet herhjemme, men i Sverige er man gået skridtet videre. Her foreslår man oprettet et system hvor 'forureneren betaler princippet' føres ud i praksis - ved at der betales for den mængde kvælstof of fosfor som f.eks. undslipper landbrugsjord og ender i det akvatiske system. Midlerne bruges efterfølgende til at støtte opdræt af muslinger, hvorved N og P fjernes. En lille rapport (Improving Marine Water Quality by Mussel Farming: A Profitable Solution for Swedish Society) på 6 sider med illustrationer beskriver modellen og ideerne bag.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!