Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-03-09

DNA-test sporer fisken

Fiskegentikerne hos DTU Aqua i Silkeborg rykker ved hjælp af dna-tests grænserne for, hvor præcist man kan afgøre, hvor fisken i frysedisken, på tallerknen eller i maven stammer fra.

Giv seniorforsker Einar Eg Nielsen, DTU Aqua et stykke af en torsk fanget et vilkårligt sted i verden, og han skal fortælle dig, hvor den stammer fra. Eller rettere, hvilken bestand fisken tilhører.

"Man kan tage et individ og ved hjælp af dna-test matche fisken genetiske fingeraftryk med forskellige bestande.  På den måde kan man med meget stor sandsynlighed afgøre, om en torsk stammer fra fx Nordsøen eller fra Østersøen," siger DTU Aqua-forskeren.

Læs mere på DTU-Aquas hjemmeside
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!