Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-03-10

FAO: State of the world fisheries and aquaculture, 2008

FAO har fornylig udgivet sin 2. årlige rapport med status over verdens produktion fra fiskeri og akvakultur. Med hensyn til sidstnævnte kan det konstateres at spådommene om at akvakultur ville kunne forsyne verden med op til 40% af konsumfisk i 2015 er gjort til skamme. Allerede nu kommer 47 % af den fisk verdens befolkning spiser fra akvakultur - og det bare vokser.


Akvakulturproduktionen er fra 2002 til 2006 steget fra 40,4 til 51,7 mio. tons/år. En vækst på over 11 millioner tons på bare 4 år! Heraf tegner ferskvandskulturen sig alene for de 7,6 mio. tons. Og al akvakulturproduktion går til human konsumption.

Nedenfor tydeliggøres det, at Kina og det øvrige Sydøst-Asien tegner sig for næsten 90 % af verdens produktion fra akvakultur. (bemærk at tang og alger ikke er med i oversigten). Produktionen i Europa (inklusiv Norge) udgør kun 4,2 % af verdensproduktionen. FAO spår iøvrigt at de industrialiserede lande får meget svært ved at konkurrere med Sydøst-Asien - mulighederne for ekspansion er små - med mindre der satses på markeder hvor kundesegmenter f.eks. værdsætter, sporbarhed, oprindelse og miljøhensyn.


Illustrationen herunder viser med al ønskelig tydelighed hvor væksten i akvakultursektoren sker. For overskuelighedens skyld har jeg sat røde pile ind for at indikere Europa. Europas samlede vækst i en periode på 36 år har været 4,6 %. I mellemøsten har væksten alene de seneste 6 år været på næsten 15%.


Nedenfor ses tydelig hvilke områder af akvakulturen der er i rivende vækst: Det drejer sig om skaldyr og marine fisk.


Skulle disse enkeltstående klip have skærpet lysten til at læse mere - ja så kan du downloade rapporten her fra siden. (195 sider, lige godt 3 Mb, men ingen problemer hvis du har en god forbindelse
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!