Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-03-18

Sygdom stod øverst på dagsordenen på den netop afholdte Lakse-dialog

Der er gjort betydelige fremskridt i den WWF-initierede Lakse-dialog, der den 12-13. marts afholdt møde i Boston. Her præsenterede tekniske arbejdsgrupper rapporter om sygdomme og parasitter. Top eksperter på området blev bedt om at vurdere de miljømæssige virkninger af sygdomme og parasitter og samle eksisterende viden om at forebygge og afbøde disse virkninger på opdrætsanlæg og i miljøet.

Rodrigo Infante, fra SalmonChile, sidder i styregruppen for lakse-dialogen og han opfordrede alle interessenter til at fremsætte bemærkninger til de rapporter, som vil blive brugt til yderligere at udvikle målbare standarder med henblik på at minimere eller eliminere de vigtigste negative miljømæssige og sociale konsekvenser forbundet med opdræt af laks. Når rapporterne har fået indarbejdet kommentarer fra debatten på mødet vil de blive lagt på nettet til offentlig kommentering.

Der var mere end 50 producenter, NGOer og andre interessenter der deltog i mødet, hvor de også gav inspil til listen over kriterier, der er knyttet til udviklingen af standarder for bæredygtigt lakseopdræt. Alle tilbagemeldinger vil blive anvendt af styregruppen for at færdiggøre et udkast til standarder. Det færste udkast vil blive præsenteret for offentlig høring i begyndelsen af 2010.

Du kan læse mere om lakseopdræts påvirkninger i rapporter udarbejdet af de tekniske arbejdsgrupper, som styregruppen har nedsat. Der er udarbejdet en række 'Status informationsrapporter', der beskriver den eksisterende viden og forskning på området, peger på mangler eller områder hvor der hersker uenighed, og foreslår en proces for at modvirke disse 'huller'.

Fuldstændige rapporter der nu ligger færdige er: Chemical inputs, Feed, Nutrient loading/Carrying capacity, Escapes,  Benthic impacts/siting.

Disse kan, sammen med øvrigt material om lakse-dialogen læses/downloades på WWF hjemmeside. Her kan du også finde tilsvarende materialer fra de øvrige akvakultur-dialoger.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!