Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-03-19

Fiskefabrik får godkendt opførsel af 2 vindmøller

På den engelske østkyst har Cumbrian Seafoods fået tilladelse af de regionale myndigheder til at opføre to 250 KW vindmøller.

Cumbrian Seafoods, der har en stab på 250, producerer til en række af Storbritanniens førende detailkæder, åbnede fabrikken i Seaham for knap to år siden.
Nu har de regionale myndigheder givet grønt lys for de to 250kw vindmøller, som nu venter på endelig godkendelse fra forsvarsministeriet før arbejdet påbegyndes.
Når møllerne er færdigmonterede og operationelle vil de dække hovedparten af fabrikkens elektricitetsbehov

Vindmøllerne er en del af en række foranstaltninger, som sigter mod at gøre virksomheden energineutral og dermed bidrage væsentligt til at nedsætte kulstof-aftrykket af produktionen.

Cumbrians bestyrelsesformand og grundlægger Peter Vassallo siger: "Kulstofeffektivitet og energimæssig bæredygtighed er lige så vigtig for os som bæredygtigheden af fiskeriet, hvorfra vi får vores råstof". Han mener videre at energiomkostninger vil stige på længere sigt og da dette vil påvirke alle fiskeforarbejdende virksomheder er hans virksomhed allerede godt klædt på.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!