Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-04-15

EU-penge sætter mere gang i fiskeriområderne

Fiskeriområderne får mere vind i sejlene i 2009, når Fødevareministeriet åbner for tilskud på i alt 28,7 millioner kroner fra Den Europæiske Fiskerifond til lokale projekter. Pengene kan bruges til projekter, som kommuner, regioner eller offentlige fonde medfinansierer.

I januar blev de lokale aktionsgrupper i fiskeområderne spurgt, om de kunne finde offentlige penge til projekter i fiskeriområderne. Mange grupper har siden ved kontakter til lokale og regionale myndigheder fået positive tilbagemeldinger, og Fødevareministeriet åbner derfor nu for, at grupperne kan søge tilskud fra Den Europæiske Fiskerifond. De projekter, der kan få glæde af pengene, skal nemlig ifølge EU-reglerne finde tilsvarende offentlige danske midler.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen roser det lokale engagement, som de positive tilbagemeldinger er udtryk for.
"De meldinger vi har fået om medfinansiering vidner om et stort lokalt engagement, og jeg ser frem til mange aktiviteter ikke mindst på og omkring de små havne, hvor der er brug for at tænke kreativt for at opretholde liv, erhverv og tiltrække turister. Jeg ved, at der mange steder allerede er dialog med kommunen eller regionen om konkrete projekter, så jeg forventer, at tilskuddet kan gøre god nytte", siger fødevareminister Eva Kjer Hansen

Puljen kan bruges til mange forskellige aktiviteter, der kommer fiskeriområdet til gode. Det kan blandt andet være erhvervsaktiviteter, kulturaktiviteter med et maritimt islæt, forbedret service til gavn for erhverv, turister og befolkningen eller forbedring af natur og miljø.

Pengene prioriteres lokalt i det område, hvor projektet gennemføres. Det er de lokale aktionsgrupper i de enkelte fiskeriområder, der står for prioriteringen.

Fordelingen på landsplan ser således ud for de forskellige LAG'er:

Lokal aktionsgruppe (LAG)

Budget 2009 (fra EFF) kr.

Bornholm

2.731.500

Djursland

1.476.000

Fyn

3.289.500

Haderslev

500.000

Halsnæs

500.000

Langeland

1.345.000

Læsø, Ærø & Samsø

1.894.500

Midt Nord

700.000

Nord

3.544.000

Nordvestsjælland

2.173.500

Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland

2.500.000

Skive

1.197.000

Slagelse

1.152.000

Småøerne

2.041.000

Tønder

1.075.000

Vestjylland

2.592.000

 

 

Total

28.711.000

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!