Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-04-30

Grøn Vækst - regeringens oplæg

I dag præsenterede regeringen sit udspil til grøn vækst. Der er fokus på landbrug og fødevarer, klima og ikke mindst miljø. Der er også penge med - 13,5 milliarder kroner til realisering af planerne - fordelt på de næste 5 år. Det giver i alt 2,3 milliarder pr. år - men en stor del af midlerne var allerede stillet til rådighed. Der er således tale om en øgning på 50%, hvoraf en del kommer fra EU, idet regeringen lover at 'hjemtage' alle midler fra EUs landdistriktspulje

Midt i den megen omtale af landbruget er der også blevet plads til et enkelt afsnit om opdrætssektoren:

"Et bæredygtigt akvakulturerhverv i vækst Regeringen ønsker også at understøtte Grøn Vækst blandt dambrug og havbrug (akvakulturerhvervet). Væksten i erhvervet skal således ske under hensynstagen til en god økologisk tilstand i de danske fjorde, søer og vandløb.
Regeringen vil skabe bedre vækstmuligheder gennem en enstrenget og mere enkel miljøregulering til gavn for både kommuner og erhvervet.
Fremover skal kun én myndighed således have ansvaret for sagsbehandlingen, som samtidig smidiggøres ved nye digitale løsninger, og ved etablering af en 'fast track' godkendelsesprocedure for anlæg med de nyeste dambrugsteknologier.
Målet er, at alle dambrug er omfattet af en miljøgodkendelse inden 2012.
Desuden skal den nyeste forureningsbekæmpende teknologi lægges til grund for reguleringen."

Læs hele regeringens udspil om Grøn Vækst.
Læs Dansk Akvakulturs udspil om Grøn Vækst (fra januar 200)

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!