Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-05-11

Pangasius opdrættere vil have spildevand behandlet

Vietnamesiske pangasius-opdrættere vil have etableret markvandingssystemer så vand fra fiskeanlæggene kan spredes på markerne.

I Cuu Long provinsen (Mekong-deltaet) har opdrætterne bedt regeringen om at etablere markvandingssystemer for at sikre bæredygtigheden at deres opdræt af pangasius.

Via det lokale 'vand ressource instiitut' har fiskeopdrætterne bedt regeringen om at etablere såvel forsyning af rent vand som anlæg til behandling af spildevand fra opdrætsanlæggene.

'Vand-instituttet' siger samtidig til opdrætterne, at de bør reservere halvdelen af deres jordtilliggender til behandlings af spildevandet. Ved at bruge udløbsvand fra opdrætsanlæg til markvanding håber man at kunne nedbringe forureningen og samtidig gøde jorden.

Vandressourcerne til de mere end 20 millioner indbyggere i området er truet på grund af omfattende forurening. Det vietnamesiske landbrugsministerium har udarbejdet en zoneplan hvor 8.600 hektar er øremærket til opdræt af pangasius (med en forventet produktion på 1.25 millioner tons med en eksportværdi på ca. 1,5 milliarder US$).

En plan for hele Mekongflodens delta viser at der i 2020 vil være behov for 13.000 hektar til opdræt af pangasius.

Måske skulle Danmark sende en delegation til Vietnam og fortælle om recirkuleret opdræt/modeldambrug? Der ser ud til at være behov for nogle bæredygtige miljøteknologier!
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!