Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-05-11

Støtte til udvikling af dansk akvakultur

Akvakultur har store muligheder i Danmark. Derfor støtter Fødevareministeriet gennem fiskerifonden en række projekter til udvikling af et moderne og miljørigtigt akvakulturerhverv.
 
Fødevareministeriet har i 2009 givet tilsagn om tilskud til 17 nye projekter om etablering og modernisering af akvakulturanlæg. Der er givet tilsagn for 21,7 millioner kroner. Med ansøgers egenfinansiering er der tale om nye investeringer i akvakulturanlæg for omkring 90 millioner kroner.
 
Projekterne omfatter bl.a. ombygninger fra traditionelle anlæg til nye typer opdrætsanlæg (modeldambrug), samt investeringer i skaldyropdræt.
Læs pressemeddelelse og se en oversigt over de projekter der har modtaget støtte i 2009.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!