Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-05-12

Spis opdrtættet laks med god klima-samvittighed

En undersøgelse, udført af det svenske livsmedelinstitut (SIK), viser at opdrætslaks belaster klimaet markant mindre end f.eks. svinekød eller oksekød. Kun kylling kommer en smule bedre ud.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i at laksen er opdrættet i Norge og spises af en forbruger i Stockholm (og det gælder naturligvis også de andre produkter der indgår i undersøgelsen).

Alle 'klimaomkostninger - fra fangst af industrifisk, dyrkning af vegetabilske foderingredienser, fremstilling og transport af foder, opdræt af fisken, forarbejdning, pakning, køling og transport frem til salgsleddet og den sidste bid vej til middagsbordet hos forbrugeren - er indregnet.

I disse livscyklus-analyser omregnes klimabelastningerne til CO2 ekvivalenter. Når grisen fiser er der naturligvis et indhold af methan som omregnes til den mængde CO2 som methanen vil belaste klimaet med.

Undersøgelsen viser at foderfremstillingen står for 80% af laksens klimabelastning. Ikke uventet betyder transporten af produktet også noget - hvis laksen var blevet serveret på middagsbordet i en norsk fjordby ville belastningen være 20% mindre end ved det stockholmske middagsborg - tilsvarende stiger transportens andel af klimabelastningen ved længere transporter - f.eks. til Centraleuropa. Der er altså noget om snakken; "fødevarekilometre" og "spis lokal mad".

Undersøgelsen viser imidlertid også, at der ikke er meget at indhente på klimaregnskabet ved at erstatte en større del af de marine råstoffer i foderet med vegetabilske foderstoffer!

I Danmark er tilsvarende undersøgelse igangsat - her er det blot portionsørred der skal sammenlignes med andre fødevarekæder (gris, kylling etc.). Dansk Avakultur deltager i dette projekt, som varetages af det teknologiske serviceinstitut 'AgroTech'. Resultater fra den danske undersøgelse forventes at kunne præsenteres på en temadag som AquaCircle og Dansk Akvakultur afholder i fællesskab i juni (se kalender her på siden, hvor der også er tilmeldingmuligheder til temadagene).


(Figuren viser belastninger med klimaekvivalenter (CO2) ved livscyklusanalyser for svin, laks, kylling og oksekød)

Læs mere om den svenske/norske undersøgelse.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!