Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-05-13

Stop for tilskud til investeringer i akvakulturanlæg

FødevareErhverv meddeler, at puljen for tilskud til modernisering og etablering af akvakulturanlæg er opbrugt for 2009, hvorfor der ikke kan indsendes ansøgninger til denne ordning.

FødevareErhverv har efter første ansøgningsrunde under ordningen i 2009 givet tilsagn om tilskud til 18 nye projekter om etablering og modernisering af akvakulturanlæg. Der er samlet givet tilsagn om tilskud for 22 mio. kr.

FødevareErhverv vil samtidig bruge lukningen til at vurdere, om der eventuelt skal ske justeringer i ordningen og de kriterier, der ligger til grund for vurdering og udvælgelse af projekterne. Dette arbejde forventes påbegyndt til efteråret.

Næste ansøgningsrunde under ordningen forventes at blive i 2010.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!