Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-05-18

Protester over etablering af Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Ifølge 'The Fish Site' modtager WWF protesterer fra flere 'grønne organisationer' og menneskerettighedsorganisationer over hele verden. Protesterne retter sig mod dannelsen af ASC, som WWF har taget initiativ til.


Når Aquaculture Stewardship Council  (ASC) er stiftet, som en selvstændig uafhængig organisation, skal denne varetage certificering af bæredygtig akvakultur på helt samme måde som Marine Stewatdship Council (MSC) tager sig af certificering af bæredygtigt fiskeri.


I protestskrivelse til ledende medlemmer af WWF retter de protesterende organisationer, den 14. maj, kritik af af planer om at certificere 'industriel' produktion af bl.a. rejer og laks. Organisationerne mener at WWF i for høj grad ligger under for opdrætssektorens ønsker og ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til de lokale samfunds og oprindelige folks interesser og eventuelle konflikter med et nærliggende opdrætsanlæg..


I brevet gives der også udtryk for vrede over at WWF i seks tilfælde har afvist at mødes med lokalsamfundene i berørte områder.


Videre er de protesterende organisationer af den overbevisning, at WWF ikke optræder upartisk i denne sag - og at arbejdet med udarbejdelse af standarder for bæredygtigt opdræt i for høj grad bærer spor af industriens ønsker.


Generelt bryder de protesterende organisationer sig ikke om at industrien involveres i processen, da de mener at den vil føre til en legalisering af miljøskadelig akvakultur.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!