Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-05-24

Endnu et studie bekræfter at regelmæssig fiskespisning giver større hjernekraft!

Forskere ved University of Machester har, i samarbejde med andre hjerneforskningsenheder i Europa, fundet frem til, at mænd med et højt vitamin D indtag opnår bedre resultater i en serie af neurofysiologiske test.

Resulaterne af disse undersøgelser, der er offentliggjort i 'Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry' , understøtter en nyligt offentliggjort  rapport fra 'London Metropolitan University', der viste at et højt indtag af fisk i kosten er positivt for bekæmpelse af nogle former for sindslidelse. London universitetet sammenlignede Irland (hvor fiskeindtaget er lavt) og Japan (hvor befolkningen har det højeste fiskeindtag i verden), og kunne konkludere at sandsynligheden for at irerne udvikler depression er 50 gange større end hos japanerne.

Forskerne fastholder at et omega-3 kosttilskud ikke kan erstatte 'den ægte vare' - altså at fisk skal spises hele og ikke i 'distilleret form' - for at kunne udnytte det fulde helsemæssige potentiale af denne fødevare. Det er vel næsten 'børnelærdom' at indtag af fed fisk har størst værdi.

Dr. David Lee, fra Manchester University, tilføjer, at den største styrke ved det aktuelle studie er, at det omfatter en større befolkningsgruppe, hvor man også har taget højde for mulige forstyrrende faktorer, såsom depression, sæson og fysisk aktivitet hos de medvirkende forsøgspersoner. Det er også interessant at undersøgelsen kan vise, at den mest signifikante sammenhæng mellem vitamin D-indtag og hjernens hurtigere informations-behandling, findes hos mænd over 60 år!'
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!