Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-06-08

Portions- og store ørreder: Forventninger til produktion og marked 2009/10

FEAP - den europæiske sammenslutning af akvakultur producenter - har holdt sit årlige møde, hvorunder man sammenstiller produktionstal for året der gik og forventninger til det kommende produktionsår.

FEAP har bl.a. en gruppe der beskæftiger sig med portionsørreder og en gruppe der beskæftiger sig med laks og store ørreder (havbrugsproduktion). Direktør Brian Thomsen, organisationen Dansk Akvakultur, er formand for protionsørredudvalget. Italien forventer en markant tilbagegang i produktion af portionsørreder - primært på grund af konkurrence fra tyrkisk produceret ørred - hvor der er mistanke om ulovlig subsidiering. De øvrige producentlande forventer ingen større udsving.
Når det gælder stor ørred ser billedet lidt anderledes ud. I Norge omlægges produktionen til laks, da priserne for denne art er meget gunstige for tiden - et fald på 20% i 2009. Det samme er gældende for den færøske produktion, hvor man regner med at produktionen af store havbrugsørreder helt er ophørt i 2001-12.

Se flere enkeltheder, herunder også prisindikationer, og andre noter fra FEAPs årsmøde.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!