Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-06-16

Grønt væksttilskud til dansk akvakultur

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag indgået aftale om plan for grøn vækst.
Af aftalen fremgår, at der stadig vil blive satset på ekspansion af akvakulturproduktionen. Der lægge særlig vægt på at ekspansionen foregår med brug af miljøteknologier. Således fremmes etablering/ombygning af akvakulturanlæg til enten FREA eller model3.
Støttesatsen for investering i sådanne anlæg hæves til 40%

Fra aftalen:

3.5. Indsats for akvakultur

  • Der etableres en tilskudspulje på i alt 100 mio. kr. i perioden 2010-2015 som supplement til de eksisterende støttemuligheder i Fiskerifonden. Puljen målrettes de mest avancerede recirkuleringsteknologier (FREA eller modeldambrug type 3) og kan operere med en højere støtteprocent (40 pct.), begrundet i de større miljøfordele og investeringsusikkerheder forbundet med denne type anlæg.
  • Der nedsættes et akvakulturudvalg, der skal se på akvakulturerhvervets langsigtedeerhvervs- og miljøvilkår.

Læs hele aftalen her.
Læs også Dansk Akvakultur's egen gønne vækstplan.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!