Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-07-06

28.000 ål sat ud i Øresund

Åleynglen, der i weekenden blev sat ud i Øresund for at forsøge at øge ålebestanden, kom ikke fra danske opdrættere, men fra polske kollegaer.

De 3 baljer, med polsk åleyngel på 11-13 cm længde, blev tømt forskellige steder i Øresund, hvor der er noget tang, sten eller ålegræs at gemme sig i, så de ikke med det samme blive mad for andre fisk.

Gennem de sidste 30-40 år har fangsterne af ål været støt faldende i de danske farvande. Årsagen står ikke helt klar, men nogle forskere mener, at det er nogle parasitter i ålens svømmeblære, der kan have skylden. De fleste biologer mener dog, at det er den menneskelige påvirkning, der er den største synder.

Åleudsætningen i Øresund er en årlig tilbagevendende begivenhed og støttes af Helsingør kommune. En åleunge koster fire kroner, så de polske opdrættere har altså fået en ordre på ca 100.000 kr.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!