Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-08-21

Kan fiskegylle være grundlag for produktion af råolie?

Vattenfall vil producere olie af slam i Nordjylland
Et nyt forskningsprojekt skal designe et demonstrationsanlæg og finde ud af, hvilke affaldstyper som giver det bedste grundlag for at producere bio-olie, som kan brændes af i et kraftværk, skriver 'Ingeniøren'.

Energiselskabet vil, i et projektsamarbejde med Aalborg Universitet og SCF Technologies', afprøve en nyudviklet højtryks-teknologi til fremstilling af bio-olie af affald.

I projektet vil forskellige affaldstyper blive undersøgt for anvendelighed i processen. Det gælder bl.a. kloak-slam og gylle. Det forventes at energien i gylle kan udnyttes meget mere effektivt i denne proces end i en biogas-proces.

Der foreligger ikke umiddelbart efterretninger om at fiskegylle skal indgå i procesafprøvningerne, men fiskegylle har som udgangspunkt et fornuftigt C:N forhold - så mon ikke opdrætssektoren ville være interesseret i af afsætte fiskegylle til fremtidig omdannelse til olie!?


Læs artiklen fra Ingeniøren her eller på www.ing.dk
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!