Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-08-21

Moderne slagtning af laks (og ørreder)

Fiskevelfærd er en vigtig forudsætning for at producere højkvalitetsprodukter. Samtidig er der stigende fokus på velfærdselementet i fiskeopdræt - en udvikling der fremmes af detailledet og af myndigheder.

Fiskerinæringens landsforening (FHL) - en norsk pendant til Dansk Akvakultur - har udarbejdet et lille hæfte med vejledning til opdrætterne om slagteteknologi. Lovgivning der nu forbyder CO2-bedøvelse gør det nødvendigt at se på f.eks. elektrisk bedøvelse og 'stunning'. Også handlinger før slagtningen, f.eks. pumpning, kan påvirke fisken og dermed mindske potentialet for et topprodukt.

Hæftet er på norsk og kan læses/downloades her.
Læs eventuelt den norske præsentation af hæftet.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!