Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-09-07

Grønne investeringer i akvakultur giver fuld valuta for pengene

Miljøvenligt fiskeopdræt giver masser af grøn vækst. Opgørelse fra Dansk Akvakultur viser, at omlægningerne til nye miljøvenlige dambrug fortsætter i høj fart. Det betyder flere fisk til forbrugerne og en mindre påvirkning af miljøet.

Den danske regering og EU støtter udviklingen gennem den Europæiske Fiskerifond og støtten har vist sig at være godt givet ud. Dansk Akvakultur har opgjort, at der er indtil nu er investeret 331 mio. kr. i ombygning af i alt 43 anlæg.

De såkaldte modeldambrug er anlæg, hvor vandet delvis recirkuleres, og som er udstyret med ekstra renseforanstaltninger. Det betyder mindre vandindtag i den ene ende og lavere udledning af bl.a. kvælstof i den anden. På modeldambrugene kan fiskeopdrætterne både producere flere fisk og samtidig reducere miljøpåvirkningen pr. kilo fisk.
Således produceres allerede nu ca. halvdelen af de danske ferskvandsørreder i anlæg med recirkulering.


Den danske regering har som målsætning, at produktionen i de danske dambrug skal fordobles fra nuværende ca. 30.000 tons til 60.000 tons fisk. Investeringen har tilført erhvervet en ekstra kapacitet på ca. 10.000 tons fisk, hvilket skal ses i forhold til, at der hvert år spises ca. 51.000 tons fisk i Danmark.

- Væksten viser, at satsningen på akvakultur giver valuta for pengene. Politikerne efterspørger grøn vækst, og den er vi med til at levere. Det er positivt, at man nu ser mulighederne i vores erhverv og vi glæder os over, at fødevareministeren som led i Grøn Vækst strategien har afsat yderligere 100 mio. kr. til at fremme den teknologiske udvikling. Dog må vi samtidig beklage, at regeringen har valgt ikke at udnytte det fulde potentiale i den Europæiske Fiskerifond, og vi kan kun opfordre den til at sikre fuld hjemtagning af EU støtten. Den danske fiskerisektor kan give et solidt bidrag til vækst og beskæftigelse - især i yderområderne - og det kan fødevareministeren udnytte med den støtte som EU allerede har stillet til rådighed for Danmark, siger formand for Dansk Akvakultur, Karl Iver Dahl-Madsen.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!