Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-09-10

Halvdelen af alle spisefisk er opdrættet

Fremover vil verdens befolkning spise mere opdrættet fisk end fisk, der hentes op af havet på traditionel vis. Og fremtidens spisefisk vil være vegetarer, hvis det står til forskerne.

Fisk er sundt, og meget fisk er meget sundt. Det er de fleste mennesker efterhånden klar over, og forbruget af spisefisk stiger da også hele tiden. Men det er nu ikke fordi, vi fanger flere fisk på havene. I stedet kommer stadig flere fisk fra havbrug og dambrug.

Nu er det faktisk halvdelen af alle de fisk og skaldyr, der spises i verden, der stammer fra havbrug og dambrug, viser en ny undersøgelse.

En international gruppe af forskere har undersøgt, hvor spisefiskene kommer fra, og de har også kigget på, hvad der bør gøres, hvis fiskeopdrættet skal være bæredygtigt. Det er nemlig noget af en udfordring.

Dette skriver videnskab.dk den 9. september. (se artiklen på hjemmesiden eller læs/download den her).

Artiklen er baseret på en artikel: "Feeding aquaculture in an era of finite resources", bragt i Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America.

Artiklen har tidligere været temmeligt højrøstet drøftet i den globale akvakultursektor - væsentligst fordi grundlaget findes mangelfuldt og ikke opdateret. F.eks. hævdes det at der går 5 kilo industrifisk til produktion af 1 kilo laks. Situationen idag er, at der bruges i omegnen af 1,5 kilo industrifisk til produktion af 1 kilo laks. Vores hjemlige ørred ligger lavere - omkring 1.4 kilo. Artiklen kommer heller ikke ind på, at en vild laks vilde spise omkring 10 kilo fisk i havet for at tage 1 kilo på i vægt - og at akvakultur derfor er en yderst effektiv måde at anvende naturens ressourcer på!

Videnskab.dk har talt med ekspert i havbrug, Erling Larsen ved DTU-Aqua, som tilkendegiver at der forskes kraftigt i at erstatte fiskemel og fiskeolie med vegetabilsk protein og olie. Erling Larsen fremhæver, at et sådant regimeskifte kan føre til ændrede egenskaber ved det færdige produkt.

Videnskab.dk har åbenbart ikke fundet det hensigtsmæssigt at spørge i branchen - f.eks. kunne vores foderleverandører sikkert bidrage med fakta, men fakta er ofte noget 'overreklameret stads', som ikke gør sig godt i medierne.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!