Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-09-14

Pangasius solgt som torsk

En engelsk virksomhed er blevet dømt for bedrageri, idet de solgte 'Fish & Chips', hvor fisken var angivet som torsk, men retteligt var opdrættet malle fra Vietnam

Ifølge Steve Norton, fra fiskehandlerforeningen i Grimsby, har industrien rigeligt med problemer at se - og behøver ikke denne slags miskreditering af sektoren. Han håber at domfældelsen vil virke afskrækkende på andre, der måtte tænke på at sælge en slags (billig) fisk som en anden (og dyrere)

Snyderiet blev afsløret for nogle måneder siden under en inspektion af mange 'Fish & Chips' forretninger i regionen Midland. Torsk koster mere end det dobbelte af Pangasius og inspektørerne fandt flere tilfælde af snyderiet.

I retten blev indehaveren af en fiskebar dømt til at betale bøde og sagsomkostninger, i alt £3,300. Retten er i gang med af forberede flere tilsvarende sager.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!