Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-09-25

AquaCircle på DanFish 2009

AquaCircle deltager på DanFish 2009 7-9. oktober i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Det er første gang at akvakultur er repræsenteret på denne traditionelle fiskerimesse.

En stigende mængde fisk kommer fra opdræt (i 2008 lidt over halvdelen af den fisk der spises i verdenen) og i takt med at akvakulturproduktionen vokser (med ca 7 % årligt) - er der øget interesse for sektoren.

Glædeligt er det også, at kunne konstatere at produktionen i opdrætserhvervet i Danmark øges. Fiskeristatistisk årbog er netop kommet på gaden og der kan man læse at erhvervets samlede produktion på det seneste år er steget med over 4000 tons. Siden 2006 er produktionen steget med omkring 9000 tons. Der er produktionen af portionsørreder, store havbrugsørreder og muslinger der øges mens produktionen af bl.a. ål falder.

Vi ser nu de første signifikante resultater af den modernisering som dambrugserhvervet har gennemgået de senere år. Der er tale om de såkaldte modeldambrug, der oftest er en modernisering af klassiske dambrug, der ombygges til recirkulering af vandet. En udvikling der er gjort mulig ved introduktion af diverse miljøteknologier - såsom mekanisk og biologisk rensning af vandet.

Nye tal viser at omtrent halvdelen af danske ferskvandsørreder nu produceres i anlæg med større eller mindre grad af recirkulering - og en stigende del bruger ikke længere vand fra åerne.

Vi vil gerne prale lidt
Danske industrivirksomheder, der leverer udstyr og hele anlæg til akvakultur er faktisk verdensledende. Vi er idag istand til at bygge anlæg næsten hvor som helst - blot der en mængde vand svarende til, hvad der kommer ud af hanen over en køkkenvask.

Vi venter endnu på at få realiseret de første fuldt recirkulerede indendørs anlæg (FREA-anlæg) i Danmark. På eksportmarkederne 'buldrer danske virksomheder derimod derudaf'.
25-40 % af verdens anlæg til lakseyngel (smolt) er projekteret/bygget af danske virksomheder og i endnu flere sidder der dansk udstyr, som f.eks. sensorer og elektronisk styring.

Nye arter tages hele tiden i kultur - akvakultur forstås! Mange af disse er saltvandsarter, men kan snildt opdrættes i lukkede anlæg på land. Den store blåfinnede tun er det nu lykkes at få til at yngle i fangenskab - i et dansk bygget anlæg naturligvis. Listen af arter er lang, voksende og fyldt med fremmedartede navne på fisk, snegle, og andre levende væsener fra det våde miljø.

Så selv om Danmark relativt set stadig er et 'lille' produktionsland - så er vi altså store på udstyrs- og anlægssiden. De udviklede miljøteknologier kan anvendes mange steder i verden - og med ekspansion i opdræt koblet med en omfordeling af vandressourcer, foranlediget af den spåede klimaforandring, er mulighederne mange.

Det behøver ikke nødvendigvis altid at være 'High-Tech'. De erfaringer vi har høstet med modeldambrug forventes at kunne finde anvendelse i lande som Vietnam, Indien, Kina og afrikanske lande. Her vil man kunne producere langt flere fisk med det samme vand og efterfølgende vil fiskegyllen kunne være et vigtigt bidrag til gødskning af nærliggende landbrugsarealer.

Nu hedder foreningen jo AquaCircle - og dermed er fokus sat på 'genbrug' af vand, men på havbrugssiden vil vi forventeligt også se en udvikling med genbrug. Her er det blot genbrug af næringsstoffer der er i centrum. Det er jo ingen hemmelighed at fiskelort indeholder næringsstoffer (primært kvælstof og fosfor). Disse næringsstoffer kan være grobund for uønsket vækst af små alger. Vi kan istedet dyrke store alger som udnytter næringsstofferne - og som har mange anvendelsesområder - eller vi kan parallelt dyrke muslinger, der som bekendt lever af at filtrere vandet for små-alger. Dermed kan vi lukke kredsløbet. Faktisk er et af fremtidsscenarierne at akvakultur af tang og skaldyr positivt kan medvirke til at fjerne de næringsstoffer der vaskes ud fra landjorden - og dermed virke positivt for et renere havmiljø.

Kom til DanFish i Ålborg og hør om de mange muligheder som nutiden og fremtiden byder på. Under snakken kan vi måske byde på et glas øl eller vand.

Vi giver også indgangsbilletten: Klik dig om til vores kalender her på hjemmesiden og gå ind under DanFish. Her finder du et tilmeldingslink, udfyld med navn, adresse osv., så sender vi et adgangsbillet. Vi ses i Ålborg

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!