Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-10-26

Software kan hjælpe truet snæbel

Fremover kan kommuner og regioner med et nyt softwareværktøj belyse, om et miljøprojekt vil gavne naturen.


Der er hjælp på vej til hav- og vandmiljøbiologer, som gerne vil genoprette åer på den bedst mulige måde eller sikre, at skibstrafikkens rensning af ballasttanke belaster miljøet mindst muligt.

Nyt softwareredskab fra DHI har været afprøvet ved genetableringen af Vidåen i Tøndermarsken, hvor man ville forbedre overlevelsesmulighederne for den fredede laksefisk, Snæblen.
Også havbrugerne kan få nytte af det nye programmel - ved at optimere fodringen i store havbrug, så mest muligt af foderet rent faktisk bliver spist og ikke synker ned på havbunden og skader havmiljøet.

Dette skiver "Ingeniøren.dk" - se hele artiklen.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!