Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-10-26

Nyt dansk FREA-anlæg

Et nu nedlagt tekstilfarveri har haft sit eget spildevandsrensningsanlæg. Det er på denne grund at Christian Jørgensen ønsker at opføre en nyt indendørsanlæg med en kapacitet på omkring 3000 tons årligt.

Christian Jørgensen, der har hjemme i Kibæk - mellem Herning og Skjern - har flere store dambrug på egnen og regner med en investering på  50 til 100 millioner kroner før de nye faciliteter er produktionsklare. Byggeriet kan sandsynligvis startes først i det nye år. En VVM- redegørelse foreligger allerede og man er igang med at udarbejde lokalplaner for projektet.

Der skal opføres haller til selve anlæggets fiskebassiner, som altså kommer til at være indendørs. Anlægget bliver også fuldstændig uafhængig af å-vand. Et FREA-anlæg er den mest miljøvenlige form for fiskeopdræt.

Christian Jørgensen er ikke i tvivl om, at FREA-anlæg er fremtidens løsning. Da det kan betyde opdræt af store mængder ørreder. I Skjern skal der således produceres 3000 tons om året. Samme produktionsvolumen er projekteret på et andet FREA-anlæg Christian Jørgensen er i færd med at udvikle i nærheden af Herning.

Christian Jørgensen har købt rensningsanlægget på betingelse af, at Freaanlægget får myndighedernes godkendelse og kan gennemføres.

Det er renseanlægget her på Birkvej der skal ombygges til et fuldt recirkuleret indendørs anlæg - et såkaldt FREA-anlæg.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!