Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-11-09

1,6 mia. kr. til grøn omstilling, innovation og iværksætteri.

Regeringen har sammen med et bredt politisk flertal indgået aftale om den del af globaliseringspuljen, der retter sig mod erhvervslivet. 

Som led i aftalen oprettes en ny 'grøn' fond - til innovative mindre virksomheder. Fonden skal fordele 750 millioner kroner, som skal sikre at danske virksomheder kan udnytte den stigende globale efterspørgsel efter grønne løsninger, som bl.a. klimaudfordringerne medfører.

Fra næste år kan små og mellemstore virksomheder søge om tilskud fra en ny fond til grøn omstilling. Den skal støtte virksomhederne, så de kan udvikle, markedsmodne og eksportere produkter inden for energi, affaldshåndtering, spildevand, byggeri, transport og landbrug.

"Aftalen er et meget vigtigt led i vores bestræbelser på at udvikle Danmark til et førende iværksætter- og innovationssamfund. Vi ser en stigende, global efterspørgsel på nye grønne teknologier og løsninger. Den nye fond skal være med til at sikre, at danske virksomheder er rustet til at få del i dette nye marked", udtaler Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen.


Fonden skal - ud over grøn innovation, markedsmodning og eksport - også støtte brugerdrevne innovationsmetoder, omstilling i hårdt ramte områder og markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger.

  • Virksomhedsrettet innovation og fornyelse - med særlig fokus på grøn omstilling af økonomien og markedsmodning af velfærdsløsninger. En ny fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse er med godt i alt 750 mio. kr. over tre år det største initiativ i indsatsen. Fonden skal understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden skal forbedre rammerne for, at danske virksomheder kan udnytte den stigende globale efterspørgsel efter grønne løsninger, som bl.a. klimaudfordringerne medfører. Derudover skal fonden styrke udvikling og markedsmodning af nye offentlig-private velfærdsløsninger med henblik på at udnytte de erhvervsmæssige muligheder til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark.

  • Desuden afsættes der midler til udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomi, dansk design, styrket konkurrence, forbrugerpolitik og øget offentlig-privat samarbejde. Der afsættes knap 180 mio. kr. i alt hertil i 2010-2012.

  • Styrkelse af vækstvilkårene for nye og mindre virksomheder. Indsatsen rettes mod kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen for mindre virksomheder med vækstambitioner, forbedring af etableringskontoordningen og styrket idéudvikling i uddannelserne. Der afsættes 375 mio. kr. i alt til indsatsen i 2010-2012.

  • Offensiv global markedsføring af Danmark. Indsatsen skal skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet. Der afsættes 117 mio. kr. i 2010. Derudover afsættes der et rammebeløb på godt 100 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til udmøntning af forligspartierne, når evalueringen af den nuværende handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark foreligger i 2010.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!