Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-11-09

Klima - mere end energi og CO2 - vand fremtidens (eksport) kilde

Der er vel næppe mange der ikke er klar over at København i december skal være vært for et af de årlige klimatopmøder? Der knyttes forhåbninger til at netop COP15 kan danne grundlag for en global overenskomst om at bekæmpe klimaforandringer.

Der er sat fokus på CO2 og energi. Klimaforandringer handler imidlertid om meget mere  - almindelige mennesker vil nok først og fremmest bemærke sig mere ekstreme vejrsituationer - og en en (om-) fordelingen af ferskvandsressourcerne.

Det betyder mulighed for en øget eksport af danske 'vand- og miljøteknologier'. På akvakulturområdet har Danmark opbygget en unik viden - der allerede har en stor andel af det globale marked - en andel der vil kunne vokse yderligere i fremtiden.

Akvakultur er fødevareproduktion i vand!
Derfor er brancheforeningen 'Dansk Akvakultur' også medlem af  'Landbrug og Fødevarer' [LF] - det tidligere 'Landbrugsraadet' og repræsenteret i styregruppen for 'klimakonsortiets'. Her har LF arbejdet for at klimakonsortiets 'målskive' skulle være bred og dække hele temaet 'klima og miljø'. De store interesseorganisationer i klimakonsortiet (bl.a. DI, DONG, Vindmølleindustrien) formåede dog at gøre 'målskiven' smallere - og har været utrolig dygtige til at udnytte den øgede opmærksomhed til en 'energisk' markedsføring. Ud fra et markedsføringssynspunkt kan man konstatere, at energisektorens 'strategi' har båret frugt. Se også klimakonsortiets energymap og energytours.

Akvakultur er en energieffektiv fødevareproduktion med et ringe 'kulstof-aftryk.
Fisk og andre vandlevende organismer skal ikke bruge energi på at producere varme - og da de næsten er vægtløse i vandet skal de heller ikke bruge energi på at holde sig oppe. Dette betyder at fødevareproduktion i vand er utrolig energieffektiv - mere effektiv end den animalske fødevareproduktion på land.. GTS-institutionen 'AgroTech' har netop færdiggjort en analyse, af den danske produktion af opdrætsørreder, der bekræfter den ringe CO2 belastning.


Akvakultur er en miljørigtig fødevareproduktion
Med udvikling og ibrugtagning af en række miljøteknologier er akvakultur i Danmark også blevet en miljørigtig fødevareproduktion. Næsten halvdelen af den danske produktion af ørreder i portionsstørrelse foregår i dag i 'model-dambrug'. Mængden af vand der 'lånes' fra vore vandløb er reduceret kraftigt, idet vandet, internt på anlægget, recirkuleres mange gang. Mekaniske- og biologiske filtre sikrer at vandet har en høj miljømæssig kvalitet, når det efter lån ledes tilbage i åen. En del modelbrug tager slet ikke vand fra åsystemet, men bruger istedet drænvand der hentes op fra ringe dybde i undergrunden. 

Fuldt recirkuleret akvakultur kan lave fisk i en ørken
Danske teknologivirksomheder har udviklet fuldt recirkulerede anlæg - FREA - anlæg der ikke bruger mere vand end der kan løbe ud af hanen over en køkkenvask. Det betyder, at fødevareproduktion kan finde sted - også i områder med ringe vandforsyning. F.eks. står der et dansk-bygget anlæg i Atacama-ørkenen i Chile!  FREA-anlæg drives i øvrigt med succes med både varmt og koldt vand, ferskvand såvel som saltvand - og huser en utroligt lang række af forskellige arter.

Akvakultur vokser globalt med > 7% årligt
Danske vikrsomheder har et godt ry - og har travlt med at effektuere ordrer.
En netop gennemført rundspørge blandt produktionsvirksomhederne i AquaCircle viser en stor tro på yderligere vækst fremover. Det anslås at den danske del af det globale marked kan nå op på 20 % indenfor de nærmeste 5-10 år. Forsigtigt anslået svarer det til en samlet eksportværdi på 15 milliarder kroner.
 
Akvakultur er 'grøn'
De fleste danske akvakultur-teknologi leverandører er små eller mellemstore virksomheder. Den globalisering, som allerede er en realitet for større virksomheder, vil i løbet af de næste år kunne mærkes og sætte dem under pres økonomisk, konkurrencemæssigt og udviklingsmæssigt. Derfor ser sektoren med tilfredshed på, at den nye grønne fond fokusere på markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger med henblik på at understøtte udviklingen og eksport af nye grønne produkter og serviceydelser.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!