Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-11-16

Nano-lak forhindrer biofilm

Dansk projekt vil forhindre bakterier i at sætte sig fast på indersiden af procesudstyr ved hjælp af en ekstremt glat overflade med indlagte metalpartikler eller enzymer.

Teknologisk Institut, Inano-centeret ved Aarhus Universitet samt Alfa Laval har fået penge til et nyt projekt af Det Strategiske Forskningsråd.

I projektet vil man undersøge mulighederne for at kombinere en nano-lak (Sol-Gel) med bakteriehæmmende metaller og/eller enzymer.

I forvejen bruges Sol-Gel teknikken kommercielt, blandt andet til at fremstille antigraffiti- og slip-let-overflader. Basis for lakken er altid selve Sol-Gelen - en glaskeramisk coating med en nanostruktur, der er så glat, at mikroorganismer har svært ved at sætte sig fast på den.

Det nyskabende i projektet er at kombinere Sol-Gelen med bakteriehæmmende nanopartikler af metal eller metaloxider og/eller enzymer. Enzymerne nedbryder de proteiner, som bakterierne bruger til at sætte sig fast på overfladen. Der er tale om en bionisk tilgang - det vil sige en efterligning af naturens egne løsninger på tilsvarende problemstillinger.

Mængden af bakterier på en rustfri ståloverflade kan reduceres med op til 90 procent ved brug af en ren Sol-Gel-lak - alene fordi Sol-Gel-belægningen er op til 4.000 gange mere glat end almindeligt rustfrit stål. For at komme højere op end 90 procents reduktion vil man i projektet gennemføre forsøg, hvor der tilsætter enzymer eller metalliske nanopartikler, for eksempel zinkoxid, til coatingen.

De praktiske forsøg foregår på et Arla-mejeri. Hvis forsøgene giver de ønskede resultater, er der grundlag for at fremstille en Sol-Gel-lak, som for eksempel kan sprayes ind i eksisterende procesanlæg. Perspektivet vil være store besparelser på tid og ressourcer til rengøring.
Og så er spørgsmålet om vi også kan bruge en sådan fremtidig lak i akvakulturanlæg og dermed reducere patogene bakteriers mulighed for at trives i anlæggene - ja, eller for den sags skyld geosmin-producerende bakterier og blågrønalger.

Nano-biofilmhæmmer
Fra: www.ingeniøren.dk
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!