Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-11-16

Klimamad - spis ørred og begræns CO2 udslippet

Opdrætsørredens klimaaftryk. GTS-institutionen Agrotech har analyseret sig frem til CO2 udslippet ved produktion af røget ørredfilet.
Ikke uventet kommer opdrætsørreden betydeligt bedre ud end andre animalske fødevarer som fjerkræ, svin og oksekød. Så nu er der endnu et godt argument for at spise mere fisk - det er 'klimamad'!

Vi plejer at 'prale med', at fiskeopdræt er en miljøansvarlig måde at fremstille fødevarer på. Vi bygger bl.a. vores argumenter på, at fisk ikke skal bruge energi på at opretholde en bestemt, høj, kropstemperatur - og videre, at fisk ikke skal bruge kræfter på at 'holde sig oppe', de er nemlig nærmest vægtløse i vandet.

Nu hvor vi har taget mere og mere miljøteknologi i anvendelse, for at sikre et godt og sundt vandmiljø, bruger vi naturligvis mere energi, end da vi producerede fisk i gennemstrømningsanlæg. Vi kan sige, at vi både har 'gynger & karusseller'. Hvordan ser vores klimaaftryk så ud nu?

GTS-instituttet AgroTech har lavet en energimæssig gennemgang af produktionen af en portion røget ørredfilet. De fleste fohold i en livscyklus-anskuelse er inddraget - fra fiskerbåden der fanget industrifisken, fiskemelfabrikkens energiforbrug, foderfabrikationen, transport af foder, selve produktionen af regnbueørreden i et dansk model 3 dambrug, transport til slagtning og videreforædling, pakning, køling og transport til et kølet fjernlager i Tyskland. Alt dette løber op i en klimabelastning på 496 g CO2 - eller med andre ord er kulstof-fodaftrykket af 125 gram røget ørredfilet pakket i modificeret atmosfære på 496 gram.

Fjerkræ, svin og oksekød ligger alle betydeligt over ørredens beskedne bidrag - ikke uventet topper oksekødet.

Altså - Endnu et godt argument for at spise fisk ofte - det er 'klimamad'!

Selve opdrættet af fisken udgør mindre end 10 % af det samlede energiforbrug!

Vil du være endnu mere 'klima-freak' - så køber du en hel ørred og tilbereder den selv - eller spiser den som sushi!

Læs hele rapporten fra Agrotech under udvikling/danmark
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!