Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-11-17

'Limvand' reducerer behovet for fiskemel i foder til opdrætsfisk

Produktionen af fisk fra akvakultur stiger år for år, hvilket naturligvis fører til behov for mere foder. Fiskemel er en vigtig ingrediens i foder til opdrætsfisk, og selv om både fiskeproducenter og foderfabrikanter har arbejdet for udvikling af fodertyper med en mindre andel af fiskemel, og en større andel af planteproteiner, i det færdige foder - ja, så kan de fleste fisk, som f.eks. laks og ørred, ikke klare sig helt uden dette vigtige marine råstof.

Fiskemel produceres af såkaldte 'industrifisk', oftes små pelagiske arter som brisling, ansjos og deslige, men også biprodukter fra forarbejdning af konsumfisk (skind, ben, hoveder, kødstumper) indgår. 

Fiskeriet efter 'industrifisk' har en bæredygtighedsgrænse, som for flere bestande er nået - og mængden af biprodukter fra konsumfiskeindustrien er også begrænsede -så der er naturlige grænser for mængden af fiskemel der kan anvendes foder til opdrætsfisk.

Til gengæld kan kan der måske gøres noget ved kvaliteten af fiskemelet, så behovet for fiskemel i foderet kan reduceres yderligere.

Ved produktionen af fiskemel udvaskes en del vandopløselige stoffer (frie aminosyrer, peptider, små proteiner, mineraler og vandopløselige vitaminer) - de samles op i det såkaldte limvand. Højkvalitetsfiskemel, som anvendes tikl fiskfoder, får gentilsat limvandet efter inddampning.

Til fiskemel, der indgår i foder til f.eks. fjerkræ, svin og kvæg, stilles ikke de samme høje kvalitetskrav - disse dyr kan i langt højere grad omsætte planteproteiner og fiskemel tilsættes primært fordi en række essentielle aminosyrer findes i fiskemelet.

Ved fremstilling af denne type fiskemel tilbageføres 'limvandet' ikke til fiskemelet. Foderet til fjerkræ, svin og kvæg tilføres de udvaskede stioffer fra andre foderingredienser.

Altså har man i princippet, fra produktionen af denne type fiskemel, et overskud af 'limvand'. Norske forskere har nu undersøgt, om det er muligt yderligere at forbedre kvaliteten og fordøjeligheden af fiskemelet der skal anvendes til fiskefoder - ved at tilsætte overskydende 'limvand' fra den øvrige produktion.

I forsøg med små laks og forskellige fodersammensætninger viste det sig at man kan reducere fiskemelsindholdet fra 30 % (normalt foder) til 10 %, hvis man anvender det fremstille special-fiskemel med ekstra 'limvand' tilsat. De resterende 20 % kan erstattes af planteproteiner.

Det er forskere fra Nofima, der med støtte fra Biomar har gennemført undersøgelserne - der altså tyder på endnu en reduktion af fiskemel i fremtidens foder.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!