Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-11-18

Dansk miljøteknologi udnævnes af 'TIME' som verdens 2. bedste opfindelse i 2009

Det dansk udviklede og producerede akvakulturanlæg til Blåfinnet Tun, placeret hos CleanSeas i Arno Bay i Australien, er blevet udråbt som den næstbedste opfindelse på TIME's top-50 liste over verdens bedste opfindeler i 2009 - lige efter NASA' nye Ares 1 raket!.

Det er danske UNI-AQUA (nu AkvaGroup Danmark A/S) der har lagt hjerner og erfaring i udviklingen og senere gennemført opførelsen af CleanSeas anlæg i Arno Bay i det sydlige Australien.

Der er tale om et avanceret fuldt recirkuleret indendørsanlæg - i daglig dansk tale kaldet et FREA-anlæg.  Denne type anlæg anvender avancerede miljøteknologiske løsninger for at sikre den bedste kvalitet af vandet. Alle parametre af betydning for fiskenes ve og vel overvåges og styres. Vandet renses af mekaniske og biologiske filtre. Ilt tilføres og CO2 og andre gasser fjernes. Ved hjælp af ultraviolet lys og ozon sikre man sig en lav risiko for sygdom, ligeso Ph, temperatur, saltholdighed ag andre forhold kan styres og holdes på et niveau der er optimal for fiskene i anlægget.

Anlægget var færdigopført og funktionsklar i efteråret 2007 og allerede inden jul var der flyttet 'moderfisk' (150 kg stykket) ind i anlægget. Herefter gik et internationalt hold af specialister i gang med opgaven - at få de store fisk til at gyde. Det lykkedes allerede i starten af 2008. Der var tale om et internationalt gennembrud, kun i Japan er det tidligere lykkes at få Tun til at gyde i fangenskab - og i Japan var der tale om et forsøgsprojekt. UNI-AQUA anlægget i Arno Bay, derimod, er projekteret som et kommercielt klækkeri.


Foranlediget af dette gennembrud og opsamlede erfaringer arbejdede man målrettet videre med moderfiskene for - om muligt at kunne gentage succes. Det lykkedes i starten af 2009, hvor både moderfiskene og "faderfiskene" kom i forårshumør. 50 millioner æg blev gydt og omkring 30 millioner (30.000.000) af disse var befrugtede og begyndte at udvikle sig.

Succesen var atter i hus - og meget overvældende, idet man ikke havde regnet så mange levedygtige æg.

CleanSeas har nu taget skridt til at tage sig kærligt af de kommende Tun, der forhåbentlig bliver resultatet af forårsfornemmelser først i 2010. AkvaGroup Danmark har derfor projekteret, og er nu ved at opføre, en stor ny afdeling, der skal tage vare på de små nyklækkede tun. De skal have plads og masser af vand af en god kvalitet - og så skal de have mad. Sidstnævnte er i sig selv en stor opgave, for de små tun er nemlig 'kræsne'  - de skal have levende foder. Derfor opføres der en helt ny afdeling, hvor man dyrker alger som ædes af zooplankton (bl.a. små bitte krebsdyr). Zooplankton er nemlig 'guf'  for små tun. Senere vænnes de til at spise anden kost. Når de små tun har vokset sig lidt større 'flytter de hjemmefra' - til net-beholdere i havet. Her skal de vokse op til 50-80 kilos slagtevægt.

At kunne holde Blåfinnet  Tun i akvakultur er et stort skridt fremad. Ikke bare for firmaet CleanSeas, der tog initiativet til udviklingen, men også for de vildtlevende bestande af Blåfinnet Tun. Ikke alene kan fiskeritrykket, ad åre, sænkes, men ved at producere tun i akvakultur åbnes der jo mulighed for at udsætte små tun i havet og dermed styrke de vilde bestande!

For UNI-AQUA (AkvaGroup Danmark) er der da også tale om en succes - de har vist at dansk udviklet miljøteknologi virker! - også til så speciel en art som Blåfinnet Tun.

Mon der ikke nu er nogen, der tager initiativ til at etablere europæisk akvakultur med Atlantisk Blåfinnet Tun? Eller for den sags skyld dansk! Teknologisk er der ikke noget der taler for at denne form for opdræt skal foregå under varme himmelstrøg - Blåfinnet Tun fra Hanstolm er derfor absolut en mulighed!

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!