Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-11-23

Runde bassiner i modeldambrug!

Runde bassiner i modeldambrug - det kunne deltagerne studere ved Christian Jørgensens åbent hus arrangement, den 10. november, på Kærhede dambrug ved Søndre Felding.

Selv om det var en råkold efterårsdag, var der et meget flot fremmøde (75-100 personer)da Christian Jørgensen havde inviteret til åbent hus og viste sit nye 300 tons model3 dambrug frem.

Christian viste rundt og svarede beredvilligt på de mange spørgsmål som gæsterne havde. Anders Andreasen fra Biomar havde også svar på spørgsmål om f.eks. iltspændinger, kilowatt-forbrug mm.
Anlægget består af 2 'strenge' med hver sit biofilter, beluftning, pumper. etc. Den midterste tank i hver 'streng' rummer biofilteret, der er af 'moving bead' typen. I den ene 'streng' anvendes en ældre type flydelegemer - og biofilteret i den anden 'streng' var netop påfyldt den nye type flydelegemer fra RK-plast. Der var stadig en del luft fanget i en del af flydelegemerne, men Robert Knudsen, fra RK Plast, forsikrede at de nok skulle synke og dermed deltage aktivt i biofilterets omsætning.
Det er altså muligt at følge vandkvaliteten i de to 'strenge' og måske på sigt afsløre om der er nogen forskel på biofiltrenes/biolegemernes effektivitet.

Når kulden langsomt, men sikkert, var kravlet op gennem fodsåler og ind under jakker og huer - så var der kaffe, øl, vand og pølser indendørs. Det var Biomar der var vært ved forplejningen.

Indendørs var der også en udstilling af dambrugsudstyr, som Christian Jørgensens virksomhed selv fremstiller og sælger.

Lidt fotos fra dagen kan ses under Udvikling/Danmark/Ekspansion/Kærhede-runde tanke
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!