Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-11-26

Forskningsråd tager forskud på julen

Det Strategiske forskningsråd har uddelt penge. Der er flere bevillinger der vedrører akvakultur, f.eks.:

Forskningscenter
: Kemiteknik, DTU
Forskningsleder: Jørn Dalgaard Mikkelsen
Beskrivelse: Vil udvikle bioreaktorer til at fremstille sunde kulhydrater som kendes fra modermælk. Stofferne udvindes fra spildstrømme i mælke-, alge- og skaldyrproduktion.

Bevilgede midler: 19.259.114
Samlet budget: 36.361.915

Forskningscenter: Dansk Skaldyrcenter
Forskningsleder: Jens Kjerulf Petersen
Beskrivelse: Vil undersøge om man kan genindvinde næringsstoffer i havet ved dyrkning af muslinger, som så bl.a. kan bruges som foder i husdyrproduktionen

Bevilgede midler: 12.902.564
Samlet budget: 18.625.290

Forskningscenter: Department of Marketing and Statistics, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
Forskningsleder: Joachim Scholderer
Beskrivelse: Vil undersøge, hvad der får os til at vælge vores fødevarer, når vi står i butikken. Vil skabe mere slagkraftig information mhp. at hjælpe forbrugerne til at vælge sundt.

Bevilgede midler: 11.066.078
Samlet budget: 14.164.111

Se alle bevillingerne
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!