Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-12-10

300 millioner kr i støtte og udviklingsmidler til fiskeri og akvakultur i 2010

Der er netop indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fiskerifondsprogrammet for 2010 til udvikling af det danske fiskeri og akvakultur.

Aftaleparterne er enige om, at der i alt anvendes knap 300 millioner kroner i 2010 til at  styrke den fremtidige udvikling i fiskeri- og akvakultursektoren.
 
"Med aftalen har vi sikret en stor fiskeriindsats for det kommende år og vi har fået målrettet midlerne til fiskeriudvikling - bl.a. til de mest miljøvenlige teknologier i akvakultur og innovation i forarbejdningsindustrien", siger fødevareminister Eva Kjer Hansen. "Desuden sikrer vi med aftalen en langsigtet løsning for de lokale aktionsgrupper i fiskeriområderne", siger Eva Kjer.
 
Parterne er enige om, at fiskerifondsprogrammidlerne i årene 2010-2013 fortsat anvendes til bæredygtig produktion i akvakultur og til fælles initiativer, dvs. udviklingsprojekter inden for bæredygtig fiskeriforvaltning, sporbarhed, kvalitet m.v. samt til investeringstilskud til yngre fiskere. Videre vil der blive afsat midler til brug for forbedringer af fiskefartøjers energieffektivitet m.v., jf. den såkaldte "Brændstofpakke". Der afsættes også et mindre beløb som tilskud til udgifter om bord på de fiskerfartøjer, som deltager i kameraovervågningsforsøget. Som led i Grøn Vækst aftalen afsættes ca. 17 millioner kroner til investeringer i opdrætsanlæg, der anvender avancerede recirkulationsteknologier. Under ordningen for forarbejdning vil der blive afsat forøgede midler til en ordning rettet mod innovative investeringer.
 
Med aftalen afsættes også midler til lokale aktionsgrupper. Parterne er enige om, at rammen fremadrettet skal fastholdes på nuværende niveau, hvilket gør det muligt at planlægge langsigtet for aktionsgrupperne i resten af programperioden.

Læs aftalen og se fordelingen af midler
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!