Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-12-16

8 millioner til muslingeopdræt i Østersøen

I Sverige bruges muslinger til at gøre Østersøen renere.

EU støtter med otte millioner svenske kroner, når det gælder et projekt, hvor muslinger skal hjælpe til med at skaffe en renere Østersø.

Ideen er, at muslingerne optager kvælstof og fosfor fra vandet og dermed skaber et bedre havmiljø.

For at få fuld miljøgevinst ud af muslingerne, bliver de, efter de har gjort deres pligt, høstet fra havet og brugt til at lave biogas.

På den måde får man både en renere Østersø og et miljørigtigt drivmiddel.

Kilde: P4 Bornholm
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!