Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-12-17

Ekstra ansøgningsrunde under innovationsloven

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der bl.a. skal afløse innovationsloven.
Lovforslaget forventes at blive vedtaget i december 2009, og GUDP kan derefter igangsættes i 2010.

For at sikre kontinuiteten ved overgangen fra innovationsloven til GUDP er det besluttet, at der afholdes en ekstra ansøgningsrunde under innovationsloven i begyndelsen af 2010.
Den økonomiske ramme for ansøgningsrunden vil være på op til 40 mio. kr.

Ansøgninger om tilskud skal være FødevareErhverv i hænde senest den 2. marts 2010.
Innovationsudvalget træffer afgørelse vedrørende de modtagne ansøgninger på et møde den 18. maj 2010.


Innovationsloven

Innovationsloven under Fødevareministeriet giver mulighed for tilskud til projekter vedrørende innovation, forskning og udvikling inden for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren. Hensigten med loven er at skabe en udvikling af produkter, produktionsprocesser eller markeder, som ellers ikke ville have fundet sted, eller først ville have fundet sted på et senere tidspunkt.

Yderligere er hensigten at fremme udviklingen hen imod, at innovation bliver en del af virksomhedernes daglige gøremål og rutiner.


Projekterne skal bidrage til at:

  • sikre, at de fødevarer der produceres, er sunde og af høj kvalitet
  • styrke fødevaresektorens konkurrenceevne
  • fremme udviklingen af nye produkter herunder nonfoodprodukter med højt innovationsindhold
  • bevare ressourcegrundlaget, sikre miljø og dyrevelfærd
  • sikre gode arbejdsbetingelser
  • forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og pålidelige oplysninger om produkternes egenskaber og om de forhold, hvorunder produkterne er produceret
  • styrke innovationskapaciteten i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens virksomheder og institutioner

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!