Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-01-06

Marint nitrat fjernes af mikroskopiske dyr - og ikke kun af bakterier!

Ny forskning: Havet fyldt med dyr som fjerner nitrat

Et internationalt forskerteam ledet af forskere fra Aarhus Universitet opdagede for få år siden tre arter af encellede dyr, såkaldte foraminferer, som ånder med nitrat hvis ilten slipper op. På den måde fjerner dyrene nitrat når de ånder.

Århusforskerne har nu, sammen med kollegaer fra Frankrig, Schweiz og Klimaforskningscentret i Grønland, rejst jorden rundt på en række ekspeditioner - inkl. Galathea. Forskerne fandt nitratåndende dyr overalt: Fra Ækvator til Arktis og fra flodmundinger til det åbne ocean. Resultaterne publiceres i denne uge online i det ansete videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Kan denne nye viden mon bruges i akvakulturen? Kan vi i fremtiden styre en denitrifikationsproces med tilsætning af disse mikroalger? Kan denne viden bruges 'politisk' - i debatten om kvælstofudledning? (red.bem.)


Ny forståelse af kvælstofkredsløbet - gamle modeller må forkastes

Nitratåndende dyr omdanner nitrat til kvælstof-gas og fjerner derved nitrat fra havmiljøet. Sådanne processer troede man tidligere var forbeholdt bakterier. De mange nitratåndende dyr gør, at forskerne nu må se på kvælstofkredsløbet med nye øjne og ændre på deres beregninger over hvor meget nitrat der faktisk fjernes fra havmiljøet.  Resultaterne fra den verdensomspændende undersøgelse tyder på, at nitratfjernelsen i nogle havområder er op til 70 % større end forskerne hidtil har regnet med.


Mange forskellige arter ånder nitrat

De nyopdagede nitratåndende dyr er, udover at de er så talrige, også fundet i så forskellige slægtskabslinier, at nitratånding meget vel kan have været en egenskab hos den bakterie, som for måske 1½ milliard år siden blev ophav til de højerestående organismers kraftværker, dvs. de mitokondrier som vi alle har i vores celler i dag.  Hidtil har man troet, at mitokondrierne er opstået fra en bakterie der kun brugte ilt i sin respiration. Vores og alle andre organismers mitokondrier burde derfor være afhængige af ilt den dag idag. Men meget tyder nu på, at der findes mitokondrier, der også kan bruge nitrat i respirationen.

Fremtidig forskning vil vise, om vi derfor skal ændre den grundlæggende udviklingsteori bag vores cellersenergi-kraftværk, mitokondriet. Det betyder, at evolutionen af højerestående organismer måske ikke har været så afhængig af ilt som hidtil antaget.

Kilde: Grønlands Naturinstitut


Yderligere oplysninger:

Søren Rysgaard, tlf +299 36 12 46,
e-mail: rysgaard @ natur . gl

Nils Risgaard-Petersen, tlf +45 8942 2697,  mobil: 29 65 63 25  
e-mail: nils.risgaard-petersen @ biology.au . dk

Signe Høgslund, tlf. +45 51 37 93 71 
e-mail: signe.hoegslund @ biology.au . dk

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!