Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-01-13

Flere penge til akvakultur i Indien

Regeringen i den indiske delstat Orissa, har besluttet at sætte penge af til vækst i såvel agri- som aqua- kultur.

Delstatens landbrugs- og fiskeriafdeling har fået godkendt ambitiøse planer om vækst på området frem til 2020. Der fokuseres på mejeri- og fjerkræproduktion samt opdræt. Der er sat mere end 54 milliarder rupees af til indsatsen, skriver Express Buzz of India. Beløbet svarer til ca. 6 milliarder DKK.


Orissa
er en indisk delstat, som ligger på Indiens nordøstlige kyst. Den har et areal på 155.707 km² og knap 40 millioner indbyggere. Hovedstaden hedder Bhubaneshwar.

Indiske delstater

Orissa har tilstrækkelige menneskelige ressourcer med et højt teknisk kompetenceniveau,  men infrastrukturen i delstaten lader dog noget tilbage at ønske. Det ønsker den lokale regering at rette op på og har derfor også afsat betydelige midler til modernisering af infrastrukturen.

Fiskerisektoren vil få tilført godt 2 milliarder kroner over de næste 5 år og yderligere ca. 1.5 milliarder kroner i perioden fra 2015 - 2020.

I regionen er 1.1 millioner mennesker beskæftiget indenfor fiskerisektoren - som pt. producerer 374.000 tons. Det er planen af ferskvandsproduktionen (akvakultur) skal løftes fra de nuværende 213.000 tons til 720.000 tons i 2020 - altså mere end en tre-dobling.

Den ansvarlige minister, Naveen Patnaik, godkendte udviklingsplanen den 12. januar. Der er nedsat en kommision der får ansvaret for planens realisering.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!